วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

เทศกิจเข้ม กวดขันป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาในการกวดขันตรวจสอบการติดตั้งป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต  บริเวณถนนสุคนธสวัสดิ์
18:01:2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ออกตรวจชุมชนตามโครงการการเพิ่มขีดความสามารถ ณ ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
13:12:2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ออกตรวจชุมชนตามโครงการการเพิ่มขีดความสามารถ ณ ชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ 2

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจชุมชนหมู่บ้านโอษธิศ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
22:11:2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ออกตรวจชุมชนตามโครงการการเพิ่มขีดความสามารถ ณ ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
15:11:2560